Hallo ouders en verzorgers,
Graag brengen wij onze Medezeggenschapsraad (MR) bij jullie onder de aandacht, want wie zitten er nu eigenlijk in, wat doen we precies en wat heeft voor dit jaar onze aandacht?
 
In de Wet Medezeggenschap op Scholen ( WMS ) staat dat elke basisschool verplicht is om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Door deel te nemen aan de MR kunnen ouders en personeel meepraten over beslissingen die hen aangaan. Namens hen bespreekt de MR actuele zaken met de schooldirectie.
Bij sommige onderwerpen heeft de MR formeel instemmings- of adviesrecht, zoals bij de nieuwe schoolgids, het schoolformatieplan en het schoolplan. Ook mag de MR gevraagd of ongevraagd reageren op alle zaken die met de school als geheel te maken hebben, waardoor we mee kunnen praten over het beleid van school. Voor het komende schooljaar hebben wij opnieuw het onderzoek naar een continurooster op de agenda staan.
 
MR-leden
Anja Kruse heeft, na ruim 4 actieve jaren, afscheid genomen van de MR. Wel zal zij onze school vertegenwoordigen in de Gemeenschappelijke MR van S.K.O. De Streek, waar wij deel van uitmaken. Zij geeft ons een terugkoppeling over deze bijeenkomsten. Uiteraard houden wij haar ook op de hoogte.
 
Na een oproep voor een nieuw MR lid is Nanda Diepgrond ons komen versterken. De MR bestaat uit:
Team:
Margret Meester
Lotte de Vries
 
Ouders:
Wendy Jansen (Zoë, groep 8 en Lot, groep 3)
Angeline Dekker - Valks (Rosalie, groep 4, Lucas & Sanne, groep 1)
Nanda Diepgrond (Thijs groep 5)
 
Graag willen we als oudergeleding ons even kort voorstellen.
 
Wendy Jansen
Ik ben getrouwd met Marco en samen met onze dochters Zoë en Lot wonen wij tegenover de Pancratius. Ik ben 3,5 dag per week werkzaam als teammanager van een Sociaal Wijkteam in Zaanstad. Voor het 3e jaar zit ik dit jaar in de MR. Betrokken ouders zijn onmisbaar voor een school, ik zet mij daarom graag in als ouder in de MR. Op deze manier kan ik meedenken en adviseren over het beleid van de school. Als je vragen of opmerkingen hebt of informatie wilt over zaken die de MR aangaan, spreek me dan gerust aan op het schoolplein of stuur een e-mail naar de MR.
 
Angeline Dekker-Valks
Ik zit nu ruim twee jaar met plezier in de MR. Ik ben moeder van Rosalie, Lucas en Sanne en getrouwd met Tom.  En ik werk 3,5 dag als Arbeids- en Organisatiepsycholoog in de werving en selectie voor de overheid.
Ik vind het heel prettig om mee te denken over (beleids) ontwikkelingen binnen school en daarin de ouders te vertegenwoordigen.
 
Nanda Diepgrond
Vorig schooljaar is Thijs op de Pancratius gestart in groep 4. Ik ben getrouwd met Benno en we wonen in Zwaag. Als jurist ben ik werkzaam in de financiële sector. Maar daarnaast verdiep ik mij graag in andere onderwerpen zoals het onderwijs.
Het plezierige gesprek met school en het enthousiasme van de overige MR leden, hebben er voor gezorgd dat ik mij heb opgegeven om deel te nemen aan de MR.
 
Voor de meeste ouders heb ik nog niet een 'bekend' gezicht, maar laat dit u niet in de weg staan om mij eens aan te spreken. Een algemeen praatje of als u wat wil bespreken in relatie tot de MR, ik sta er voor open. Tot op het schoolplein!
 
Tot slot
Door deel te nemen aan de MR, mag je niet alleen meepraten en meedenken, maar je mag ook voorstellen doen. Samen met de leerkrachten en de directie maken we allerlei onderwerpen bespreekbaar.  Zo ook zaken die wij horen op het schoolplein.
Dus heeft u een keer een vraag of opmerking voor de MR, spreek gerust één van ons even aan op het schoolplein of stuur een mailtje naar mr@rkbspancratius.nl.