Hier vindt u de notulen en verslagen van de MR
MR notulen 17 december 2020
MR notulen 20 oktober 2020.pdf
MR notulen 21 september 2020.pdf 
Jaarverslag MR 2019-2020.docx
Activiteitenplan 2020-2021 .docx